Elektrociepłownia

Elektrociepłownia styczeń 2016

Historia elektrowni w Zabrzu sięga końca XIX wieku. Nowoczesny zakład produkcyjny....

styczeń 2016

Miękkie PCW - właściwości wykorzystanie i stosowa

Miękkie PCW - właściwości wykorzystanie i stosowa

PCW należy do najbardziej rozpowszechnionych tworzyw sztucznych na świecie. Miękkie PCW otrzymuje się poprzez uzupełnienie składu o plastyfikator, czyli specjalną substancję umożliwiającą otrzymywanie elastycznych przedmiotów. Niegdyś taką rolę pełniły woda czy smoła, dziś stosuje się plastyfikatory specjalistyczne, dzięki którym, wyrobom można nadawać określone, unikalne właściwości. Mogą to być m.in. wybrane estry, kwasy czy bezwodniki. Współcześnie nie używa się plastyfikatorów, które mogą niekorzystanie wpłynąć na jakość tworzywa sztucznego. Są...

Dowiedz się więcej: