kursy maturalne sposobem na przygotowanie do matury
25 sierpnia 2016 Autor Alfred Pasiak 0

Kursy maturalne – solidna powtórka przed egzaminem?

Matura to egzamin obejmujący tzw. podstawę programową – materiał, który uczniowie przyswajają podczas 3-letniej nauki w szkole średniej. Absolwenci, co prawda, nie mają obowiązku przystępowania do testu, lecz świadectwo zdania matury konieczne jest w przypadku kandydatów na wyższe uczelnie.

I jak można się domyślić, to właśnie te osoby najczęściej planują kilkumiesięczne, systematyczne powtórki w celu uzyskania jak najlepszego wyniku na egzaminie dojrzałości. Po zajęciach w liceum, wracają do domu, by znowu zasiąść nad podręcznikami, a następnie nie śpią w nocy ze względu na ogrom informacji do zapamiętania czy zadań do rozwiązania. Na miesiąc przed maturą zaczyna się już prawdziwa walka z czasem – Ci, którzy nie zrealizowali przewidzianego planu wpadają w panikę i poświęcają wolne chwile, a nawet inne obowiązki, bo egzamin staje się ich priorytetem. Eksperci jednak twierdzą, że da się uniknąć takiego błędnego koła i gonitwy z terminami. Ale w jaki sposób?

Kursy maturalne to odpowiedź specjalistów na powyższe pytanie. Nie można zaprzeczyć, że są zorganizowaną formą powtórki przed egzaminem – wyznaczone zajęcia odbywają się o stałych porach, uczeń ma poczucie, że to po prostu kolejne zajęcia dodatkowe – jak na przykład basen czy korepetycje z języka obcego. Lekcje odbywają się zazwyczaj w kilkuosobowych grupach, co dla niektórych stanowi ich zaletę, a dla innych wadę kursów.

Plusem jaki posiadają grupowe kursy maturalne (www.eduport.com.pl) jest przede wszystkim swobodna, przyjemna atmosfera, wzajemna pomoc i wspólne rozwiązywanie problemów, ale minusem – mniej czasu poświęconego jednej osobie (wszyscy zapisani do grupy uczniowie wynoszą z niej tyle samo, podczas gdy na zajęciach indywidualnych, czas poświęcany jest tylko konkretnej jednostce – przyswaja ona materiał szybciej).

Niemniej bez wątpienia kursy maturalne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którym zależy na dobrym wyniku na świadectwie maturalnym, a sami nie mogą odpowiednio zmotywować się do nauki.