kocioł gazowy
4 sierpnia 2016 Autor admin 0

Ocena efektywności kotłów gazowych

Kotły gazowe stały się powszechnie stosowanym źródłem energii. Stosowane są w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, obiektach biurowych i przemysłowych. Wraz z wprowadzeniem w życie dla krajów unijnych dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, po okresie przejściowym, obowiązuje także okresowa kontrola stanu technicznego i ocena efektywności energetycznej kotłów.

 

Kotły gazowe podlegają takiej kontroli co najmniej raz na cztery lata. Kontrola musi być przeprowadzona przez uprawnione osoby, wykwalifikowane w nadzorze nad urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi. Przepis o obowiązkowej kontroli został uwzględniony w aktualnie obowiązującym prawie budowlanym, a jego nieprzestrzeganie grozi karą grzywny.

 

Działanie kotła polega na przekazywaniu wodzie energii uwolnionej w procesie spalania paliwa. Ilość ciepła zależy od paliwa i jego kaloryczności. Taka, jednorazowa okresowa kontrola kotła ma na celu zweryfikowanie, czy użytkowany kocioł jest regulowany, użytkowany i konserwowany, w celu zapewnienia optymalnej sprawności energetycznej; oszacowanie aktualnej sprawności energetycznej kotła; doradztwo w zakresie możliwych do zastosowania usprawnień zmierzających do zwiększenia sprawności energetycznej kotła.

 

W dniu 17.07.2009 r. opublikowano w języku polskim normę PN-EN 15378 Systemy ogrzewcze w budynkach – Inspekcja kotłów i systemów ogrzewczych. Norma ma 87 stron. Rozstrzyga ona o zasadach i metodach badania efektywności kotłów będących w użytkowaniu oraz ocenie instalacji odbiorczych.

 

Pomiar w metodzie pośredniej oceny efektywności energetycznej ogranicza się do zmierzenia wielkości: temperatury powietrza użytego w procesie spalania , temperatury spalin wydostających się przez komin w , zawartości tlenu (lub dwutlenku węgla) w spalinach.